Lavonia on nyt Maahanmuuttoviraston Sertifioima Työnantaja

Olemme iloisia voidessamme jakaa erinomaisen uutisen kaikille sidosryhmillemme: Lavonia on nyt virallisesti Maahanmuuttoviraston sertifioima työnantaja. Tämä merkittävä saavutus ei ainoastaan kuvasta sitoutumistamme laadukkaaseen henkilöstövuokraukseen, vaan myös vahvistaa asemaamme vastuullisena toimijana työmarkkinoilla.

Merkittävä askel eteenpäin

Tämä sertifiointi on myönnetty tunnustuksena siitä, että olemme täyttäneet Maahanmuuttoviraston tiukat edellytykset, jotka koskevat aiemmin myönnettyjen oleskelulupien ja jatko-oleskelulupien määrää. Tämä osoittaa sitoutumisemme työntekijöidemme hyvinvointiin ja urakehitykseen.

Työnantajan velvoitteet kunniaan

Lavonian periaatteena on aina ollut huolehtia kaikista työnantajavelvoitteista moitteettomasti. Olemme varmistaneet, että kaikkien työntekijöidemme työehdot ovat sekä säännösten että työehtosopimusten mukaisia. Tämä lähestymistapa on edistänyt työyhteisömme tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Edistämme monimuotoisuutta ja vastuullisuutta

Me Lavonialla ymmärrämme, että työvoimapula on yksi Suomen talouden suurimmista haasteista. Sertifioituna työnantajana voimme nyt tarjota vielä parempia mahdollisuuksia ulkomaalaisille työntekijöille, edistäen samalla maamme taloudellista kasvua ja kulttuurista monimuotoisuutta. Ylpeinä voimme sanoa, että jokainen työntekijämme on avainasemassa tämän vision toteuttamisessa.

Uusia mahdollisuuksia yritysasiakkaille

Yritysasiakkaillemme tämä sertifioinnin saavuttaminen tarkoittaa entistä suurempaa varmuutta ja luotettavuutta palveluissamme. Lavonian asiakkaat voivat luottaa siihen, että henkilöstömme on valittu ja koulutettu korkeimpien standardien mukaisesti. Tämä ei ainoastaan tue liiketoimintaanne, vaan myös edistää vastuullista ja kestävää työkulttuuria asiakasyrityksissämme. 

Sertifikaatti on merkki siitä, että Lavonia ei ainoastaan täytä, vaan ylittää alan odotukset. Olemme sitoutuneet olemaan edelläkävijä työvoiman hankinnassa ja hallinnassa, tuoden samalla uusia näkökulmia ja taitoja Suomen rakennus- ja teollisuusalalle. Tulevaisuudessa pyrimme jatkamaan työtämme, tuoden yhteen eri taustoista tulevia osaajia ja edistäen työmarkkinoiden monimuotoisuutta. Yhdessä voimme rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Lue lisää työnantajan sertifioinnista Maahanmuuttoviraston sivuilla: https://migri.fi/tyonantajan-sertifiointihakemus

In English:

Lavonia, a leading staffing agency, is proud to announce its certification as an official employer by the Finnish Immigration Service!

This recognition is a testament to our commitment to providing high-quality workforce solutions while adhering to strict regulatory standards. Over the past three years, we have successfully secured over 10 work-based residence permits for our employees, including at least three extensions, demonstrating our dedication to their welfare and career development. 

Our compliance with employer obligations to current employment standards and agreements underline our commitment to responsible and ethical business practices. This certification not only enhances our ability to offer greater opportunities to foreign workers but also contributes to addressing Finland’s labor shortage. 

For our corporate clients, this means enhanced reliability and quality in our services, supporting their business needs while fostering a responsible and sustainable work culture. Lavonia continues to lead in workforce management, bringing diverse skills and perspectives to the Finnish labor market.